„Kauno Grūdai“ veikia ir siekia verslo rezultatų atsakingai, turėdami ir laikydamiesi tvirtų įsitikinimų: aukščiausių kokybės standartų, skaidrių pirkimų ir etikos principų.

Kiekvieno įmonės darbuotojo sprendimai priimami vadovaujantis suformuota organizacijos kultūra, apibrėžtomis elgesio normomis su kolegomis, partneriais, klientais ir visuomene bei santykiu su aplinka.
„Kauno Grūdų“ veiklos brandą lemia ne tik žinios, patirtis, racionalus verslo valdymas, plėtra bei veiklų integracija, bet ir esminių globalių tiesų suvokimas, kurios yra tikrasis sėkmės garantas dirbant komandinio darbo principu.
Verslo plėtros formulė pagrįsta verslų integracija. Horizontali verslų integracija atsispindi įmonės AB „Kauno Grūdai“ viduje, kai vieni verslai tenkina kitų verslų poreikius. Taip užtikrinama geriausia gaminamos produkcijos kokybė.
 

Kokybė

Mūsų kasdienė užduotis – užtikrinti, kad klientus pasiektų tik aukščiausios kokybės  Kauno Grūdų" produktai. Tai, kad esame patikimas gamintojas, patvirtina turimi maisto saugos ir kokybės sertifikatai bei sėkmingai išlaikyti tarptautinių bendrovių, kurioms tiekiame savo produkciją, auditai.

ISO sertifikatas 
BV sertifikatas

Etiniai nuostatai

„Kauno Grūdų“ etiniai nuostatai atspindi darbuotojų moralinius elgesio principus, pozicijas ir požiūrį tam tikrais globaliais aspektais. Moraliniai principai pagrįsti šimtmetį brandinta įmonės kultūra, darniu vystymusi ir atsakomybe. Šie principai yra artimi kiekvienam įmonės darbuotojui, deklaruojami partneriams iš viso pasaulio ir yra orientuoti į žmogaus gerbūvio gerinimą plačiąja prasme.

Skaityti daugiau
Skaidrūs pirkimai ir tiekėjų elgesio kodeksas

„Kauno Grūdai“  pirkimus atliekantys asmenys laikosi pirkimų politikos ir  įsipareigoja siekti korporatyvinės vertės didinimo ir nuolatinio verslo augimo. Įgalioti asmenys savo veiklą vykdo atsižvelgdami ir į ilgalaikius „Kauno Grūdai“ tikslus - išlaikyti didžiausios gamybinės integruotos įmonių grupės pozicijas ir vartotojų pasitikėjimą bei užsitikrinti stabilumą užsienio rinkose. Pirkimus atliekantys asmenys turi nuolat gauti geriausius ir labiausiai ekonomiškai pagrįstus produktus ir žaliavas iš visų įmanomų globalių pirkimo rinkų, sudarydami stiprią konkurenciją kitiems panašius produktus perkantiems asmenims ir organizacijoms.
 

Skaityti daugiau