Tvarumo ataskaitos, aplinkos monitoringo ataskaitos